Oog voor ieder kind!

Samen leren, spelen en leven
met plezier
door vol nieuwsgierigheid en ambitie
te ontwikkelen
in een vertrouwde omgeving
waar iedereen gezien wordt.

Ontwikkeling

We helpen kinderen zich breed te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld hebben en dat ze zich ervan bewust zijn dat ze in hun leven zelf keuzes kunnen maken. Dat betekent onder meer het ontwikkelen van zelfkennis, flexibel zijn, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen, nauwkeurigheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en het lef om iets nieuws te ondernemen.

Samen

Rekening houden met elkaar, samenwerken, open staan en mede daardoor leren van elkaar is belangrijk. We leren kinderen elkaar te helpen, iets voor anderen te betekenen en zo maken ze het verschil. Samen leren we van en met elkaar.

Vertrouwen

We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan en fouten te durven maken.

Prachtige school in het park

Kindcentrum de Horizon is een openbare basisschool in het centrum van Doesburg. Samen met 15 openbare scholen van Doesburg, Hummelo en Keppel, Drempt, Vorden, Hengelo, Zelhem en Doetinchem vallen we sinds 1 januari 2003 onder het bestuur van de ‘Stichting voor openbaar primair onderwijs IJsselgraaf’. De beleidsvisie van Stichting IJsselgraaf is te vinden op de website van IJsselgraaf: www.ijsselgraaf.nl.

De Horizon stelt elk kind in staat zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. De school verzorgt betekenisvol onderwijs om kinderen intrinsiek te motiveren zodat er sprake is van eigenaarschap. We geven vorm aan boeiend onderwijs zodat kinderen betrokken zijn, veel leren en hun talenten ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en cognitieve ontwikkeling. We schenken veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoon als geheel. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol.

Collega’s van de peuterspeelgroep en de basisschool werken nauw samen en hebben hun programma’s op elkaar afgestemd. Er is een goede doorgaande lijn. Het pedagogisch klimaat is hetzelfde en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.
Er is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school. Dit zorgt ervoor dat leerlingen groeien in hun welbevinden en dat de leerprestaties toenemen.

Samenwerken met de school

Op Kindcentrum de Horizon kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen, kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden.
Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.