Oog voor ieder kind!

Samen leren, spelen en leven
met plezier
door vol nieuwsgierigheid en ambitie
te ontwikkelen
in een vertrouwde omgeving
waar iedereen gezien wordt.

Nieuws van de Horizon

Onze nieuwe muurschildering

Woensdag 21 juli jongstleden is de muurschildering op de Horizon van de wereldberoemde Doesburgse streetartist Rosalie de Graaf (Roosart) onthuld. Aan het begin van dit schooljaar is Roos op school geweest om in alle klassen te vertellen over haar passie en werk. Ze heeft met alle kinderen gepraat over de Horizon en hoe zij de school zien om inspiratie op te doen en er een echte Horizon-kunstwerk van te kunnen maken.Dat is gelukt.

In de muurschildering vliegen kinderen de lucht in door ballonnen. Een groep kinderen staat en vormt een hechte groep op de grond (op school). Eén voor één vliegen wat leerlingen omhoog. Dit staat symbool voor het uitvliegen van de kinderen de wijde wereld in. Ze hebben eenzelfde startpunt (de Horizon), maar gaan daarna elk hun eigen weg. Op de achtergrond vind je een Doesburgs landschap, met echte Doesburgse gebouwen (kerk, kade). We zijn heel trots dat wij een echte Roosart op onze muur hebben.

Ontwikkeling

We helpen kinderen zich breed te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld hebben en dat ze zich ervan bewust zijn dat ze in hun leven zelf keuzes kunnen maken. Dat betekent onder meer het ontwikkelen van zelfkennis, flexibel zijn, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen, nauwkeurigheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en het lef om iets nieuws te ondernemen.

Samen

Rekening houden met elkaar, samenwerken, open staan en mede daardoor leren van elkaar is belangrijk. We leren kinderen elkaar te helpen, iets voor anderen te betekenen en zo maken ze het verschil. Samen leren we van en met elkaar.

Vertrouwen

We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan en fouten te durven maken.

Inspectie: een dikke voldoende voor basisschool De Horizon!

Dinsdag 3 november hebben de kinderen van De Horizon in Doesburg er met een glas kinderchampagne op getoost dat school van de Onderwijsinspectie een voldoende beoordeling heeft gekregen. Onderwijsresultaten, schoolklimaat, onderwijsprocessen en kwaliteitszorg zijn nu allemaal op orde. “Daar is de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. En dat heeft de inspectie tijdens het bezoek aan ons school op 3 november jl. ook gezien”, zegt Marieke Vermeulen, directeur van de school. Zij is trots op wat er door het team – samen met ouders – is bereikt. “We hebben aan de inspectie laten zien en horen dat De Horizon een goede school is, waar kinderen graag zijn. Natuurlijk blijven er nog ontwikkelpunten. Maar we hebben nu nog meer zin om daarmee verder aan de slag te gaan.”

Prachtige school in het park

De Horizon is een openbare basisschool in het centrum van Doesburg. Samen met 15 openbare scholen van Doesburg, Hummelo en Keppel, Drempt, Vorden, Hengelo, Zelhem en Doetinchem vallen we sinds 1 januari 2003 onder het bestuur van de ‘Stichting voor openbaar primair onderwijs IJsselgraaf’. De beleidsvisie van Stichting IJsselgraaf is te vinden op de website van IJsselgraaf: www.ijsselgraaf.nl.

De Horizon stelt elk kind in staat zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. De school verzorgt betekenisvol onderwijs om kinderen intrinsiek te motiveren zodat er sprake is van eigenaarschap. We geven vorm aan boeiend onderwijs zodat kinderen betrokken zijn, veel leren en hun talenten ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en cognitieve ontwikkeling. We schenken veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoon als geheel. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol.

Collega’s van de peuterspeelgroep en de basisschool werken nauw samen en hebben hun programma’s op elkaar afgestemd. Er is een goede doorgaande lijn. Het pedagogisch klimaat is hetzelfde en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.
Er is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school. Dit zorgt ervoor dat leerlingen groeien in hun welbevinden en dat de leerprestaties toenemen.