Eureka! klas in Doesburg

Binnen Scholengroep IJsselgraaf wordt al enkele jaren aandacht besteed aan een beredeneerd onderwijsaanbod voor cognitief talent. Op verschillende scholen zijn initiatieven ontstaan om een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan cognitief getalenteerde leerlingen. Vanaf schooljaar 2020-2021 starten wij met onze eigen ‘Eureka! klas’ in Doesburg. De ‘Eureka! klas’ is een samenwerking van obs de Horizon en odbs de Wetelaar en wordt geleid door Manon Tiedink.

In de ‘Eureka! klas’ komen leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 samen, om te werken aan persoonlijke leerdoelen en gelijkgestemden te ontmoeten. De leerlingen worden uitgedaagd op verschillende gebieden. Zij leren onderzoeks- en projectmatig werken en ontwikkelen verschillende leerstrategieën en een groeimindset. Criteria voor deelname aan de Eureka! klas zijn observaties van de leerkracht(en), de schoolresultaten en leerkenmerken.

Het schooljaar wordt verdeeld in drie blokken. Blok 1 wordt gegeven op de Horizon en blok 2 en 3 op de Wetelaar. Het eerste blok start op woensdag 14 oktober. Het thema van dit blok is ‘Het dierenrijk’. De komende weken gaan de leerlingen op zoek naar antwoorden op hun onderzoeksvragen, leren zij denken op verschillende manieren en ontwikkelen zij samenwerkingsvaardigheden. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor Eureka! zijn inmiddels benaderd.