Aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Veel ouders melden hun dochter/zoon ruim voor deze leeftijd aan. U kunt dit op onze school doen zo gauw uw kind drie jaar is.

De aanmelding op onze school gaat als volgt:
U maakt een telefonische afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek, waarbij uw dochter/zoon aanwezig mag zijn.
In dit gesprek krijgt u een toelichting over de werkwijze van onze school, u krijgt een rondleiding en eventuele vragen worden beantwoord.
Na afloop krijgt u een inschrijfpakket mee. Uw kind staat definitief ingeschreven als u het volledig ingevulde en ondertekende formulier heeft ingeleverd. U ontvangt een emailbevestiging van ons. Na de definitieve inschrijving verloopt de verdere gang van zaken als volgt:

Uiterlijk 6 weken voor de vierde verjaardag wordt u door de groepsleerkracht gebeld om een afspraak te maken voor een gesprek. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen. U krijgt ook een kleuterinformatie boekje uitgereikt, waarin u alles nog eens na kunt lezen.

Uw zoon/dochter krijgt de gelegenheid om eerst enkele dagdelen (max. 5) kennis te komen maken met de groep en de juf, zodat ze al wat kunnen wennen. Samen maakt u hiervoor de afspraken.

De dag ná de vierde verjaardag is vervolgens de eerste schooldag.