Samenwerkingsverband Doetinchem

De overheid vindt het belangrijk dat ouders ondersteuning krijgen in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. Zij wil graag dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden. Met toegankelijke informatie en ondersteuning die past bij hun vragen en specifieke situatie. 

Daarom is in ieder samenwerkingsverband in Nederland een ouder-jeugdsteunpunt ingericht.

We blijven benadrukken dat wij als uitgangspunt blijven vasthouden aan het belang van een goede relatie tussen school en ouders. Het is de bedoeling dat ouders op school terecht kunnen voor alle vragen. In sommige gevallen komt het voor dat ouders behoefte hebben aan steun van buiten de school. Vanaf nu kunnen ouders terecht bij het ouder-en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband Doetinchem.

Ouders worden op twee manieren ondersteund: