Schooltijden

Wij werken met het “5 gelijke dagen model”.

Dit betekent dat alle leerlingen (groep 1 t/m 8) elke dag naar school gaan van: 08:30 t/m 14:00 uur.

De uitgangspunten van een continurooster zijn:

Alle kinderen van groep 3 – 8 worden om 8.25 uur door de leerkracht ontvangen op het plein. Ouders van groep 1-2 mogen de kinderen in het klaslokaal brengen.

Wij ontvangen de ziekmelding van uw kind graag voor 8:15 uur.