Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf biedt in onze school een peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang aan.

Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is open op maandag t/m donderdag van 08.30 – 12.30 uur.

Er zijn maximaal 16 peuters in de groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Zij bieden de peuters allerlei leuke activiteiten aan in een rijke speel- en leeromgeving. Ook volgen zij elk kind in zijn/haar ontwikkeling en bespreken dit regelmatig met de ouder(s).

Peuters van 2 t/m 4 jaar komen ten minste twee dagdelen van 4 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van het consultatiebureau. Aan deze extra dagdelen zijn geen kosten verbonden.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 – 18.00 uur, tijdens studiedagen en schoolvakanties van 07.30 – 18.00 uur.

Wij verzorgen en begeleiden de kinderen met aandacht in een huiselijke sfeer. We hebben een groot aanbod aan activiteiten, in samenspraak met de kinderen: (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal-  en denkactiviteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen met activiteiten. Professionele medewerkers stellen samen met de kinderen en school het programma: goed, veilig en vooral: ontzettend leuk!

Samenwerken met de school

Op obs De Horizon kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen, kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden.
Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Meer informatie?

Indien u interesse heeft, bent u altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de locatie. Voor informatie over planning en plaatsing of voor een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met de administratie van Spelenderwijs:

tel. 088 – 990 44 77 of stuur een e-mail naar: stichtingspelenderwijs@novict.com